Monday, May 4, 2015

DEP (Data Execution Prevention) Özelliğini Açmak Kapamak

Window tabanlı bir sistemde komut satırı üzerinden DEP özerlliğini ayarlamak için aşağıdaki komut seti kullanılır.

bcdedit /set {current} nx AlwaysOn/AlwaysOff/OptIn/OptOut

Burada belirtilen seçenekler şu manaya gelir

AlwaysOff: Sistemde DEP tamamen kapalı durume gelir
AlwaysOn: Sistemde DEP Tamamen aktif duruma gelir. Bu durumda istisnai olarak bir uygulama DEP korumasından çıkartılamaz.
OptIn: İşletim sistemine ait uygulama ve kütüphaneler DEP koruması altına alınır.
OptOut: Sistem tamamen DEP korumasına alınır ancak istisnai olarak bir uygulama DEP korumasından çıkartılabilir.


No comments:

Post a Comment