Monday, July 20, 2015

Linux'da Değişen Dosyaları Bulmak

Bir linux sistemde üzerinde değişiklik yapılmış olan dosyaları sistem üzerinde tespit edebilmek için, find linux komutunun kullanılması yeterli olacaktır. Burada finf komutunun detaylı incelemesi için man dosyalarının incelenmesinde fayda vardır.

$ man find
Belli bir dk içerisinde yapılan değişimi tespit edebilmek için komut aşagıdaki gibi olmalıdır.
$ find /var/www -type f -mmin -30
Yukarıdaki komutta son 30 dk içerisindeki değişimler çıktı olarak gösterilir. 
find /var/www -type f -mtime -7
Yukarıdaki komutta ise son bir hafta içinde gerçekleştirilen değişimler tespit edilmektedir.

No comments:

Post a Comment