Saturday, August 1, 2015

Steghide ile Veri Saklama

Steghide veri saklama amacli kullanilan bir linux komut satiri
uygulamasidir. Bu uygulama ile JPEG, BMP, WAV ve AU dosya
formatlarindaki dosyalarin icine istedigimiz veriyi sigreli olarak
raklayabilirsiniz. Bununla ilgili ufak bir ornek yapalim.

secret.txt isminde bir dosyamiz var ve bu dosyanin icerigi su sekilde

cx@cxpc ~$ cat secret.txt
Bu cok gizli bir yazidir

Resim dosyamiz da asagidaki regim dosyasi

Resim dosyasi icine veriyi gizlemek icin kullanillan komut su sekildedir.

cx@cxpc ~$ steghide.exe embed -cf resim.jpg -ef secret.txt
Enter passphrase:
Re-Enter passphrase:
embedding "secret.txt" in "resim.jpg"... done

veriyi gizlemis olduk. Saklanmis olan veriyi tekrar acmak icin ise;

cx@cxpc ~$ steghide.exe extract -sf resim.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to "secret.txt".

steghide komutunun detayli kullanimi ile ilgili uygulamanin man sayfasi
incelenebilir.

No comments:

Post a Comment