Wednesday, September 16, 2015

VirtualBox'da Bir Diskin UUID Değerini Değiştirmek

Gerçekleştirdiğiniz testlerde bazen aynı diski kopyalayarak işlem gerekleştirmeniz gerekebiliyor. Ancak virtualbbox'da UUID değeri uniq bir değer olarak tanımlanmış. Bu nedenle bir vdi dosyanı kopyalayarak farklı bir sanal makinaya tanımladığınız zaman virtualbox bunu kabul etmiyor. Bu problemi aşmanı yolu ise diske ait UUID numarasını degistirmek. Bunun icin asagidaki komut kullanilmalidir.

VBoxManage.exe internalcommands sethduuid "vdi_dosyasinin_konumu"

Tuesday, September 1, 2015

Linux'da randomize_va_space Seçenekleri

0: No randomization of address space.
1: Conservative address space randomization. Code start register will be randomized.
2: Full address space randomization. Contains the feature of value 1 in addition brk
area is randomized.