Friday, November 27, 2015

Windows'da Sürücülerin Gizlenmesi

Bilgidayarınızın diskinde, özellikle yedeklerin olduğu dürücülerin kullanıcının erişemeyeceği alanlarda olması alınan yedeklere zarar gelmememesi açısından önemlidir.
Bunun için yapılması gereken, windows ortamında kayıt defterine bir kayır girimesi gerekmektedir. Registeri kaydını aşağıdaki adres alanına yazmamız gerekmektedir.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Bu alana bir "32-bit DWORD" kaydı oluşturup ismini de "NoDrives" olarak tanımlamak gerekiyor.
Bu kaydın içine yazılacak değeri aşağıdaki tablo yardımı ile belirleyebiliriz.

Z
Y
X
W
V
U
T
S
R
Q
P
O
N
M
L
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1

Örnegin yukarıdaki tabloda olduğu gibi, eğer biz A, B ve H sürücülerini gizlemek istiyorsak, tabloda oluşan ikili sayının 10luk sistemdeki karşılığını registery kaydı içine yazarız.Yukarıdaki tabloya göre bu değer 35 olarak göülmektedir.

Drive LetterDecimalHex
A11
B22
C44
D88
E1610
F3220
G6440
H12880

src:  http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/hide-drives-from-your-computer-in-windows-vista/